รหัสสินค้า : 000024

ชื่อสินค้า : ม่านจีบ
เป็นม่านที่มีห่วงเป็นสายผ้าคล้องกับรางโชว์ สามารถออกแบบสีตัดกันได้เพื่อความเหมาะสมและสวยงาม

รหัสสินค้า
ขนาด
ราคาปรกติ
ราคาส่วนลด
       
 

ภาพตัวอย่างสินค้า