ผลงานทางร้าน สถานที่ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

แบบม่านรางโค้ง สำหรับปิดกั้นแบ่งเป็นสัดส่วนเผื่อเป็นส่วนตัวของคนไข้ มีให้เลือกหลายแบบ ส่วนบนเป็นม่านโปร่งใช้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี