ตารางแสดงผลงาน
1
ผลงานล่าสุด


2
อาคารหัวทะเล
ผ้าม่านสำเร็จรูป

3
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์


4
ผลงานทางร้าน สถานที่ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
แบบม่านรางโค้ง สำหรับปิดกั้นแบ่งเป็นสัดส่วนเผื่อเป็นส่วนตัวของคนไข้ มีให้เลือกหลายแบบ ส่วนบนเป็นม่านโปร่งใช้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี

5
ผลงานทางร้าน สถานที่ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
แบบม่านรางโค้ง สำหรับปิดกั้นแบ่งเป็นสัดส่วนเผื่อเป็นส่วนตัวของคนไข้ มีให้เลือกหลายแบบ ส่วนบนเป็นม่านโปร่งใช้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี

6
ผลงานทางร้าน สถานที่ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
แบบม่านรางโค้ง สำหรับปิดกั้นแบ่งเป็นสัดส่วนเผื่อเป็นส่วนตัวของคนไข้ มีให้เลือกหลายแบบ ส่วนบนเป็นม่านโปร่งใช้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี